fbpx

Những doanh nghiệp bán hàng đa cấp có phép ở Việt Nam

Hiện nay, chỉ có 22 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP (Danh sách các doanh nghiệp bán hàng đa cấp luôn được cập nhật trên website: vcca.gov.vn). Tên 22 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hiện nay bao gồm:

1. Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

2.  Công ty TNHH Homeway Việt Nam

3.  Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng

4. Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

5. Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam

6.  Công ty TNHH Best World Việt Nam.

7.  Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

8. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt

9. Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

10. Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

11. Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)

12. Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

13. Công ty TNHH Elken International Việt Nam

14. Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

15. Công ty TNHH Thương mại Lô Hội

16. Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

17. Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

18. Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

19. Công ty TNHH Gcoop Việt Nam

20. Công ty TNHH Amway Việt Nam

21. Công ty TNHH Seacret

22. Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

Các tổ chức hay doanh nghiệp khác (Không có tên trong 22 doanh nghiệp nêu trên) có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  bán hàng đa cấp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng  khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý.
Cập nhật số liệu năm 2021
Liên hệ tư vấn phần mềm bán hàng đa cấp, kinh doanh hệ thống mỹ phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

vừa đặt hàng