fbpx

Phần mềm đa cấp, sơ đồ mặt trời

$2,870.00

Chính sách hoa hồng của mô hình mặt trời hỗ trợ mọi người tài trợ cho đến cấp thứ n. Các thành viên cấp đầu tiên có thể thêm thành viên vào tuyến dưới và kiếm được tiền thưởng không giới hạn. Chính sách hoa hồng cụ thể này giúp tận dụng mạng của một người cho khả năng kiếm tiền cao và do đó trở nên có lợi.

vừa đặt hàng