fbpx

Thiết kế web ICO, lending, Crowdfunding

    $3,900.00

    Đây thực chất là một chiến dịch gây quỹ cộng đồng, nơi người điều hành dự án sẽ phát hành Mã thông báo hoặc Tiền tệ kỹ thuật số cho số tiền họ nhận được từ những người đóng góp.

    vừa đặt hàng